Animal Free Science

xCITed heeft de campagnewebsite Animal Free Science gebouwd in opdracht van de dierenrechtenorganisatie Animal Rights.

Animal Rights is ervan overtuigd dat proefdiervrij wetenschappelijk onderzoek niet alleen mogelijk is, maar zelfs tot meer betrouwbare resultaten kan leiden.

Animal Free Science is een project onder leiding van toxicoloog Jen Hochmuth. De missie van het project is gesteund op drie pijlers: leren, delen en verbinden. Animal Free Science wil aldus wetenschappers, studenten en beleidsmakers informeren over de laatste ontwikkelingen inzake proefdiervrij onderzoek, kennis omtrent proefdiervrij onderzoek delen met andere onderzoekers en deze onderzoekers met elkaar in contact brengen.

Op de website kan u het Animal Free Science-project tevens steunen met een donatie!

Meer informatie vindt u onder meer terug in het persbericht dat werd verstuurd naar aanleiding van de lancering van de campagne en uiteraard op de desbetreffende website (https://www.animalfreescience.org).

Screenshot Animal Free Science Website

Deze website maakt uitsluitend gebruik van strikt noodzakelijke cookies om uw privacy optimaal te beschermen. Meer informatie

Wij stellen uw privacy hoog op prijs! Deze website beperkt daarom het gebruik van cookies tot het absolute minimum. Momenteel wordt er voor bezoekers enkel een strikt noodzakelijke cookie geplaatst om aan te geven dat u de cookiebanner heeft gezien en aldus kennis heeft genomen van ons gebruik van cookies. Meer bepaald gaat het om de cookie met de naam "euCookie" die een levensduur van 30 dagen heeft. Doordat we bewust geen gebruik maken van andere, meer privacy-ondermijnende cookies (zoals bijvoorbeeld analyse-cookies van Google Analytics) kunnen we uw privacy optimaal garanderen. Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring en ons cookiebeleid terug.

Sluiten