Animal Free Science

xCITed heeft de campagnewebsite Animal Free Science gebouwd in opdracht van de dierenrechtenorganisatie Animal Rights.

Animal Rights is ervan overtuigd dat proefdiervrij wetenschappelijk onderzoek niet alleen mogelijk is, maar zelfs tot meer betrouwbare resultaten kan leiden.

Animal Free Science is een project onder leiding van toxicoloog Jen Hochmuth. De missie van het project is gesteund op drie pijlers: leren, delen en verbinden. Animal Free Science wil aldus wetenschappers, studenten en beleidsmakers informeren over de laatste ontwikkelingen inzake proefdiervrij onderzoek, kennis omtrent proefdiervrij onderzoek delen met andere onderzoekers en deze onderzoekers met elkaar in contact brengen.

Op de website kan u het Animal Free Science-project tevens steunen met een donatie!

Meer informatie vindt u onder meer terug in het persbericht dat werd verstuurd naar aanleiding van de lancering van de campagne en uiteraard op de desbetreffende website (https://www.animalfreescience.org).

Screenshot Animal Free Science Website